Home

Ooievaar

Wetenschappelijke naam:
Ciconia ciconia

Aantal broedparen in Nederland: 330-396 (1998-2000)
Biotoop: meestal nabij boerderijen met weilanden; fourageert vaak in natte weilanden en uiterwaarden

Geluid: Ooievaar

Verspreiding:

Bron: Atlas van de Nederlandse Broedvogels, SOVON, 2002