Home

Oeverzwaluw

Wetenschappelijke naam:
Riparia riparia

Aantal broedparen in Nederland: 18.500-32.000 (1998-2000)
Biotoop: steile zandige of lemige oevers, doorgaans langs meren of rivieren

Geluid: Oeverzwaluw

Verspreiding:

Bron: Atlas van de Nederlandse Broedvogels, SOVON, 2002