Home

Nachtzwaluw

Wetenschappelijke naam:
Caprimulgus europaeus

Aantal broedparen in Nederland: 950-1150 (1998-2000)
Biotoop: heide met veel opslag van struiken, vaak langs bosranden; ook in halfopen naaldbos

Geluid: Nachtzwaluw

Verspreiding:

Bron: Atlas van de Nederlandse Broedvogels, SOVON, 2002