Home

Nachtegaal

Wetenschappelijke naam:
Luscinia megarhynchos

Aantal broedparen in Nederland: 6500-7500 (1998-2000)
Biotoop: vochtige bossen met rijke ondergroei en in de duinen bij dicht struikgewas; vaak bij ondergroei van brandnetels

Geluid: Nachtegaal

Verspreiding:

Bron: Atlas van de Nederlandse Broedvogels, SOVON, 2002