Home

Middelste Zaagbek

Wetenschappelijke naam
Mergus serrator

Aantal broedparen in Nederland: 35-45 (1998-2000) 
Biotoop: Waddeneilanden en Zeeuws deltagebied
 

Verspreiding:

Bron: Atlas van de Nederlandse Broedvogels, SOVON, 2002