Home

Zoeken

Zoek in 4603 artikelen


  Merel

  Wetenschappelijke naam:
  Turdus merula

  Aantal broedparen in Nederland: 900.000-1,2 miljoen (1998-2000)
  Biotoop: bosrijke streken, ook in stedelijke omgeving

  Geluid: Merel

  Verspreiding:

  Bron: Atlas van de Nederlandse Broedvogels, SOVON, 2002