Home

Merel

Wetenschappelijke naam:
Turdus merula

Aantal broedparen in Nederland: 900.000-1,2 miljoen (1998-2000)
Biotoop: bosrijke streken, ook in stedelijke omgeving

Geluid: Merel

Verspreiding:

Bron: Atlas van de Nederlandse Broedvogels, SOVON, 2002