Home

Meerkoet

Wetenschappelijke naam:
Fulica atra

Aantal broedparen in Nederland: 130.000-180.000 (1998-2000)
Biotoop: moerassen, maar ook in parken, grachten, sloten en vaarten

Geluid: Meerkoet

Verspreiding:

Bron: Atlas van de Nederlandse Broedvogels, SOVON, 2002