Home

Kwartelkoning

Wetenschappelijke naam:
Crex crex

Aantal broedparen in Nederland: 240-700 (1998-2000)
Biotoop: vochtige hooilanden

Geluid: Kwartelkoning

Verspreiding:

Bron: Atlas van de Nederlandse Broedvogels, SOVON, 2002