Home

Kwartel

Wetenschappelijke naam:
Coturnix coturnix

Aantal broedparen in Nederland: 2000-6500 (1998-2000)
Biotoop: akkers, met name op zandgrond, in koolzaad, klaver en graan

Geluid: Kwartel

Verspreiding:

Bron: Atlas van de Nederlandse Broedvogels, SOVON, 2002