Home

Kuifmees

Wetenschappelijke naam:
Parus cristatus

Aantal broedparen in Nederland: 20.000-30.000 (1998-2000)
Biotoop: naaldbossen

Geluid: Kuifmees

Verspreiding:

Bron: Atlas van de Nederlandse Broedvogels, SOVON, 2002