Home

Kuifeend

Wetenschappelijke naam:
Aythya fuligula

Aantal broedparen in Nederland: 14.000-18.000 (1998-2000)
Biotoop: allerlei wateren met rijke oevervegetatie

Geluid: Kuifeend

Verspreiding:

Bron: Atlas van de Nederlandse Broedvogels, SOVON, 2002