Home

Kruisbek

Wetenschappelijke naam:
Loxia curvirostra

Aantal broedparen in Nederland: minder dan 100 (2000)
Biotoop: naaldbossen, met name op zandgrond

Verspreiding:

Bron: Atlas van de Nederlandse Broedvogels, SOVON, 2002