Home

Krooneend

Wetenschappelijke naam:
Netta rufina

Aantal broedparen in Nederland: 120-170 (1998-2000)
Biotoop: moerassen met veel open, schoon water en rijke onderwatervegetatie

Verspreiding:

Bron: Atlas van de Nederlandse Broedvogels, SOVON, 2002