Home

Kramsvogel

Wetenschappelijke naam:
Turdus pilaris

Aantal broedparen in Nederland: 150-200 (1998-2000)
Biotoop: kleinschalig landschap met hoge bomen en boomgaarden

Geluid: Kramsvogel

Verspreiding:

Bron: Atlas van de Nederlandse Broedvogels, SOVON, 2002