Home

Krakeend

Wetenschappelijke naam
Mareca strepera

Aantal broedparen in Nederland: 6000-7000 (1998-2000)
Biotoop: moerassen, meren en poldersloten met rijke onderwatervegetatie

Geluid: Krakeend

Bron: Luisteren in het Duin copyright Wil Heemskerk

Verspreiding:

Bron: Atlas van de Nederlandse Broedvogels, SOVON, 2002