Home

Zwarte Kraai

Wetenschappelijke naam:
Corvus corone

Aantal broedparen in Nederland: 70.000-100.000 (1998-2000)
Biotoop: open landschap met bomen

Geluid: .Zwarte Kraai

Bron: Luisteren in het Duin Copyright: Wil Heemskerk

 

Verspreiding:

Bron: Atlas van de Nederlandse Broedvogels, SOVON, 2002