Home

Koolmees

Wetenschappelijke naam:
Parus major

Aantal broedparen in Nederland: 500.000-600.000 (1998-2000)
Biotoop: overal waar bomen en struiken aanwezig zijn

Geluid: Koolmees

Verspreiding:

Bron: Atlas van de Nederlandse Broedvogels, SOVON, 2002