Home

Kokmeeuw

Wetenschappelijke naam:
Larus ridibundus

Aantal broedparen in Nederland: 132.000-137.000 (1998-2000)
Biotoop: bij moerassen en meren

Geluid: Kokmeeuw

Verspreiding:

Bron: Atlas van de Nederlandse Broedvogels, SOVON, 2002