Home

Koekoek

Wetenschappelijke naam:
Cuculus canorus

Aantal eierleggende wijfjes in Nederland: 6000-8000 (1998-2000)
Biotoop: parkachtig landschap, ook in moerassen met bomen en struiken

Geluid: Koekoek

Verspreiding:

Bron: Atlas van de Nederlandse Broedvogels, SOVON, 2002