Home

Kneu

Wetenschappelijke naam:
Carduelis cannabina

Aantal broedparen in Nederland: 40.000-50.000 (1998-2000)
Biotoop: open gebieden met weelderige, gevarieerde kruidenvegetatie en verspreide struiken

Geluid: Kneu

Verspreiding:

Bron: Atlas van de Nederlandse Broedvogels, SOVON, 2002