Home

Kluut

Wetenschappelijke naam:
Recurvirostra avosetta

Aantal broedparen in Nederland: 7000-9000 (1998-2000)
Biotoop: modderige ondiepe moerassen en kwelders

Geluid: Kluut

Verspreiding:

Bron: Atlas van de Nederlandse Broedvogels, SOVON, 2002