Home

Kleine Plevier

Wetenschappelijke naam:
Charadrius dubius

Aantal broedparen in Nederland: 750-1100 (1998-2000)
Biotoop: bij plassen met vlakke, kale zandige of modderige oevers

Geluid: Kleine Plevier

Verspreiding:

Bron: Atlas van de Nederlandse Broedvogels, SOVON, 2002