Home

Kleine karekiet

Wetenschappelijke naam:
Acrocephalus scirpaceus

Aantal broedparen in Nederland: 150.000-250.0000 (1998-2000)
Biotoop: rietmoerassen, vooral in riet gemengd met andere kruiden

Geluid: Kleine Karekiet

Verspreiding:

Bron: Atlas van de Nederlandse Broedvogels, SOVON, 2002