Home

Kleine Bonte Specht

Wetenschappelijke naam:
Dendrocopos minor

Aantal broedparen in Nederland: 4500-5500 (1998-2000)
Biotoop: hoogopgaand oud loofbos, oude bomenlanen, oude parken en hoogstamboomgaarden

Geluid: Kleine Bonte Specht

Verspreiding:

Bron: Atlas van de Nederlandse Broedvogels, SOVON, 2002