Home

Kievit

Wetenschappelijke naam:
Vanellus vanellus

Aantal broedparen in Nederland: 200.000-300.000 (1998-2000)
Biotoop: akkers en weilanden

Geluid: Kievit

Verspreiding:

Bron: Atlas van de Nederlandse Broedvogels, SOVON, 2002