Home

Kerkuil

Wetenschappelijke naam:
Tyto alba

Aantal broedparen in Nederland: 1150-2000 (1998-2000)
Biotoop: boerderijen en dorpen in halfopen kleinschalig landschap

Verspreiding:

Bron: Atlas van de Nederlandse Broedvogels, SOVON, 2002