Home

Kemphaan

Wetenschappelijke naam:
Philomachus pugnax

Aantal broedparen in Nederland: 100-140 (1998-2000)
Biotoop: moerassen en extensief bewerkte natte weilanden

Verspreiding:

Bron: Atlas van de Nederlandse Broedvogels, SOVON, 2002