Home

Kauw

Wetenschappelijke naam:
Corvus monedula

Aantal broedparen in Nederland: 180.000-220.000 (1998-2000)
Biotoop: meestal in stedelijke omgeving, maar broedt ook in oud loofbos

Geluid: Kauw

Verspreiding:

Bron: Atlas van de Nederlandse Broedvogels, SOVON, 2002