Home

IJsvogel

Wetenschappelijke naam:
Alcedo atthis

Aantal broedparen in Nederland: 70-300 (1998-2000)
Biotoop: stilstaand en stromend, helder en visrijk water met steile oevers in bossige of halfopen omgeving

Verspreiding:

Bron: Atlas van de Nederlandse Broedvogels, SOVON, 2002