Home

Huiszwaluw

Wetenschappelijke naam:
Delichon urbica

Aantal broedparen in Nederland: 60.000-125.000 (1998-2000)
Biotoop: dorpen nabij open gebied

Geluid: Huiszwaluw

Verspreiding:

Bron: Atlas van de Nederlandse Broedvogels, SOVON, 2002