Home

Huismus

Wetenschappelijke naam:
Passer domesticus

Aantal broedparen in Nederland: 500.000-1.000.000(1998-2000))
Biotoop: dorpen en steden

Geluid: Huismus

Verspreiding:

Bron: Atlas van de Nederlandse Broedvogels, SOVON, 2002