Home

Houtsnip

Wetenschappelijke naam:
Scolopax rusticola

Aantal broedparen in Nederland: 2000-3000 (1998-2000)
Biotoop: grotere boscomplexen met open plekken en dichte ondergroei, vochtige humusrijke grond

Geluid: Houtsnip

Verspreiding:

Bron: Atlas van de Nederlandse Broedvogels, SOVON, 2002