Home

Houtduif

Wetenschappelijke naam:
Columba palumbus

Aantal broedparen in Nederland: 400.000-500.000 (1998-2000)
Biotoop: bossige streken nabij open gebieden

Geluid: Houtduif

Verspreiding:

Bron: Atlas van de Nederlandse Broedvogels, SOVON, 2002