Home

Holenduif

Wetenschappelijke naam:
Columba oenas

Aantal broedparen in Nederland: 50.000-70.000 (1998-2000)
Biotoop: bossen en oude parken met holle bomen nabij akkers en weilanden; broedt ook in konijnenholen

Geluid: Holenduif

Verspreiding:

Bron: Atlas van de Nederlandse Broedvogels, SOVON, 2002