Home

Heggenmus

Wetenschappelijke naam:
Prunella modularis

Aantal broedparen in Nederland: 200.000-250.000 (1998-2000)
Biotoop: bosrijk gebied, maar ook in parken en tuinen met voldoende dekking

Geluid: Heggenmus

Verspreiding:

Bron: Atlas van de Nederlandse Broedvogels, SOVON, 2002