Home

Havik

Wetenschappelijke naam:
Accipiter gentilis

Aantal broedparen in Nederland: 1800-2000 (1998-2000)
Biotoop: gevarieerd landschap waarbij open stukken worden afgewisseld met bossen of bosjes

Geluid: Havik

Verspreiding:

Bron: Atlas van de Nederlandse Broedvogels, SOVON, 2002