Home

Grutto

Wetenschappelijke naam:
Limosa limosa

Aantal broedparen in Nederland: 45.000-50.000 (1998-2000)
Biotoop: moerassige, extensief beweide weilanden

Geluid: Grutto

Verspreiding:

Bron: Atlas van de Nederlandse Broedvogels, SOVON, 2002