Home

Zoeken

Zoek in 4603 artikelen


  Grutto

  Wetenschappelijke naam:
  Limosa limosa

  Aantal broedparen in Nederland: 45.000-50.000 (1998-2000)
  Biotoop: moerassige, extensief beweide weilanden

  Geluid: Grutto

  Verspreiding:

  Bron: Atlas van de Nederlandse Broedvogels, SOVON, 2002