Home

Grote Stern

Wetenschappelijke naam:
Sterna sandvicensis

Aantal broedparen in Nederland: ca. 14.000 (1998-2000)
Biotoop: afgelegen, schaars begroeide zandige kusten

Verspreiding:

Bron: Atlas van de Nederlandse Broedvogels, SOVON, 2002