Home

Grote Lijster

Wetenschappelijke naam:
Turdus viscivorus

Aantal broedparen in Nederland: 13.000-17.000 (1998-2000)
Biotoop: halfopen landschap met afwisseling van hoge bomen en grasvelden

Geluid: Grote Lijster

Verspreiding:

Bron: Atlas van de Nederlandse Broedvogels, SOVON, 2002