Home

Grote Karekiet

Wetenschappelijke naam:
Acrocephalus arundinaceus

Aantal broedparen in Nederland: 250-300 (1998-2000)
Biotoop: uitgestrekte rietmoerassen waar riet in het water staat

Geluid: Grote Karekiet

Verspreiding:

Bron: Atlas van de Nederlandse Broedvogels, SOVON, 2002