Home

Grote Gele Kwikstaart

Wetenschappelijke naam:
Motacilla cinerea

Aantal broedparen in Nederland: 240-300 (1998-2000)
Biotoop: beken met slikoevers en zand- of kiezelbanken; 's winters ook in steden

Verspreiding:

Bron: Atlas van de Nederlandse Broedvogels, SOVON, 2002