Home

Grote Bonte Specht

Wetenschappelijke naam:
Dendrocopos major

Aantal broedparen in Nederland: 55.000-65.000 (1998-2000)
Biotoop: naald- en loofbos; ook in parken en lanen in open gebieden

Geluid: Grote Bonte Specht

Bron: Luisteren in het Duin Copyright: Wil Heemskerk

 

Verspreiding:

Bron: Atlas van de Nederlandse Broedvogels, SOVON, 2002