Home

Groenling

Wetenschappelijke naam:
Chloris chloris

Aantal broedparen in Nederland: 50.000-100.000 (1998-2000)
Biotoop: halfopen loofbos en parken in stedelijk gebied

Geluid: Groenling

Verspreiding:

Bron: Atlas van de Nederlandse Broedvogels, SOVON, 2002