Home

Groene Specht

Wetenschappelijke naam:
Picus viridis

Aantal broedparen in Nederland: 4500-5500 (1998-2000)
Biotoop: gemengde en loofbossen, vooral op zandgrond en in de duinen, maar ook in halfopen bossige streken in cultuurgebieden

Geluid: Groene Specht

Verspreiding:

Bron: Atlas van de Nederlandse Broedvogels, SOVON, 2002