Home

Grauwe Vliegenvanger

Wetenschappelijke naam:
Muscicapa striata

Aantal broedparen in Nederland: 20.000-30.000 (1998-2000)
Biotoop: halfopen oud bos en parklandschap met veel natuurlijke holten

Geluid: Grauwe Vliegenvanger

Verspreiding:

Bron: Atlas van de Nederlandse Broedvogels, SOVON, 2002