Home

Grauwe Klauwier

Wetenschappelijke naam:
Lanius collurio

Aantal broedparen in Nederland: 160-200 (1998-2000)
Biotoop: open gebieden met (doorn)struiken of hagen, waar veel grote insecten voorkomen

         

Verspreiding:

Bron: Atlas van de Nederlandse Broedvogels, SOVON, 2002