Home

Gierzwaluw

Wetenschappelijke naam:
Apus apus

Aantal broedparen in Nederland: 30.000-60.000 (1998-2000)
Biotoop: oude wijken in steden en in dorpen

Geluid: Gierzwaluw

Verspreiding:

Bron: Atlas van de Nederlandse Broedvogels, SOVON, 2002