Home

Grauwe Gors

Wetenschappelijke naam:
Miliaria calandra

Aantal broedparen in Nederland: 50-100 (1998-2000)
Biotoop: hooilanden in rivierengebied, elders ook langs akkers op kleibodem

Geluid: Grauwe Gors

Verspreiding:

Bron: Atlas van de Nederlandse Broedvogels, SOVON, 2002