Home

Grauwe Gans

Wetenschappelijke naam:
Anser anser

Aantal broedparen in Nederland: 8000-9000 (1998-2000)
Biotoop: halfopen moerassen met rijke oevervegetatie

Geluid: Grauwe Gans

Verspreiding:

Bron: Atlas van de Nederlandse Broedvogels, SOVON, 2002