Home

Graspieper

Wetenschappelijke naam:
Anthus pratensis

Aantal broedparen in Nederland: 70.000-80.000 (1998-2000)
Biotoop: vochtige, dichte en halfopen vegetatie, bijvoorbeeld weiden, heiden en akkers

Geluid: Graspieper

Verspreiding:

Bron: Atlas van de Nederlandse Broedvogels, SOVON, 2002